کمک و راهنمایی از مراکز مشاوره

مراکز مشاور تخصصی و مراکز مداخله

 

برای زنانی که خشونت خانگی را تجربه می کنند،مراکز مشاوره در نظر گرفته شده است.

مراکز مشاوره را می توانید در اینجا بیابید.

 

چه موقع یک مرکز مشاوره می تواند به شما کمک کند؟

 • وقتی که شما در این باره بخواهید صحبت کنید.
  آن چیزی که برای خود اتفاق افتاده است.
 • زمانی که خشونت را تجربه می کنید.
  و هنوز نمی دانید که چه کاری از دستتان بر می آید.
 • اگر پلیس ضد خشونت خانگی همراه شما بود.
  شاید شما شکایت‌نامه درست کرده باشید.
 • شاید پلیس مجرم را به جای دوری فرستاده باشد.
 • شاید شما از شوهرتان جدا شده باشید.
  چون شما را تهدید کرده یا زده است.
  ولی او شما را راحت نمی گذارد.
  او همین طور شما را اذیت می کند.
 • اگر شما نیازمند مشاوره و کمک باشید.
  حتی برای زمانی طولانی تر.
 • شاید زن دیگری را بشناسید که خشونت خانگی را تجربه می کند.
  و می خواهید به آن زن کمک کنید.
 • یک مرکز مشاوره حتی به زنانی از سایر کشورها کمک می کند:
  شاید شما در خانه خشونت را تجربه می کنید.
  یا در یک اقامتگاه.
  شما می ترسید که از شوهرتان جدا شوید.
  شما می ترسید:
  که پس از آن دیگر نتوانید در آلمان اقامت کنید.

در همه این مشکلات،
کارمندان مرکز مشاوره می توانند به شما کمک کنند.

 

چگونه می توانید به مراکز مشاوره دسترسی داشته باشید؟

 • شما می توانید با یک مرکز مشاوره تماس بگیرید.
  یا می توانید یک پیامک بفرستید.
 • می توانید یک ایمیل ارسال کنید
 • همچنین می توانید یک فاکس بفرستید.

شما نباید اسم خود را بگویید.
وقتی که نمی خواهید.

 

چگونه ادامه پیدا می کند؟

شما یک قرار ملاقات برای یک مذاکره دریافت می کنید.
در مرکز مشاوره.

در صورتی که بخواهید می توانید یک نفر همراه خود بیاورید.

شخصی که به او دارید.

وقتی که به این کار تمایل دارید.

 

سپس یکی از کارکنان با شما صحبت می کند:
درباره سوالات پاسخ داده می‌شود و مشکلات شما

 

در صورتی که به خوبی آلمانی صحبت نمی کنید، یک مترجم شفاهی حاضر است.

او ترجمه می کند:

هر چه شما می گویید.

و آنچه دیگران به شما می گویند.


این همکار از شما به طور مثال در دادگاه یا در اداره حمایت می کند.

اگر در آنجا نیازمند راهنمایی و کمک باشید.

 

در مرکز مشاوره همچنین یک مشاوره حقوقی وجود دارد.
مثلاً به این سوالات:

 • من چه حقوقی دارم؟
 • چه کسی حق حضانت کودکان را به دست می آورد؟
 • حقوق سکونت چگونه است؟
  وقتی تبعه کشور دیگری هستید.
 • چگونه می توانید یک شکایت نامه ضد مجرم تهیه کنید؟
 • آیا نیازمند وکیل دادگستری هستید؟ که حقوق را می شناسد.
 • دادگاه چگونه پیش می رود؟

 

در یکمرکز مشاوره برای کودکان نیز امکاناتی وجود دارد.

در اینجا می توان از کودکان مراقبت کرد.

بنابراین می توانید در آرامش مطالعه کنید.

 

در صورت نیاز به محافظت، این همکار به شما کمک می کنند. او می تواند همراه شما به جستجوی یک خانه زنان بپردازد.

یا یک اقامتگاه دیگر.