کمک تلفنی

 

 

شما می توانید به تماس مستقیم BIG زنگ بزنید.

 

تماس مستقیم BIG چیست؟

BIG یعنی: ابتکار عمل برلین ضد خشونت علیه زنان.

تماس مستقیم نام دیگری برای مشاوره تلفنی است.

در صورت نیاز به کمک می توانید به آنجا زنگ بزنید.

 

حتی وقتی که اصلاً نمی توانید آلمانی صحبت کنید.

در این موقع یک مترجم شفاهی زن به شما کمک می کند.

او ترجمه می کند:

 • هر چه شما می گویید.
 • و آنچه دیگران به شما می گویند.

شما هر روزبه تماس مستقیم BIG دسترسی دارید.

هر زمانی.

به صورت شبانه روزی.

 • می توانید تماس بگیرید.
 • یا می توانید یک ایمیل ارسال کنید.
 • همچنین می توانید یک فاکس بفرستید.

 

شما نباید اسم خود را بگویید.
وقتی که نمی خواهید.

 

چه موقع تماس مستقیم BIG می تواند به شما کمک کند؟

 • اگر هنوز نمی دانید:
  آیا این یک مورد خشونت است؟
 • وقتی دیگران می گویند: «این بد نیست»
 • وقتی دقیق نمی دانید که چه باید بکنید.
 •  در صورتی که هنوز نمی دانید:
  از کجا می توان کمک دریافت کرد؟
 • وقتی در یک خانه زنان به دنبال جا هستید.
  یا در یک اقامتگاه پناهجویان.
 • در صورتی که می خواهید در دادگاه به ارائه درخواست بپردازید.
  به عنوان مثال:
  که شریک زندگی شما اجازه نداشته باشد دیگر نزدیک شما بیاید.
  که شریک زندگی شما اجازه نداشته باشد دیگر وارد محل زندگی شما شود. یا در اقامتگاه.

به تماس مستقیم BIG زنگ بزنید.

 

چگونه ادامه پیدا می کند؟

کارکنان به شما مشاوره می دهند.

آنها نکات و اطلاعات لازم را به شما ارائه می دهند.

 

یک همکار می تواند حتی با شما دیدار کند.

در یک مکان امن.

در آنجا می توانید با یکدیگر فکر کنید:

 • چه کمکی نیاز دارید؟
 • چگونه ادامه بدهید؟