Caawimaad laga heli karo meel xafiis ah

xafiisyo-khaas ah iyo xafiis –kuu imaan kara

 

xafiis-caawimaada oo dumarka ah, dagaalka guriga la kulmay.

xafiisyada-caawimaada waxaa ka helaysaa halkan.

 

Goormay ku caawinkaraan xafiisyada-caawimaada?

 • Hadaa doonayso inaa ka hadasho.
  Waxaa kugu dhacay.
 • Hadaa weerar la kulantid.
  oo aadan ogayn, waxaa qaban lahayd.
 • Haday policka yimaadaan xaafada oo dagaal ka jiro.
  waxaa laga yaabaa inaa dacwad ku furtid.
 • Policka waxaa laga yaabaa inay dambiilaha eryadaan.
 • Waxaa laga yaabaa inaa xaaskaaga kala tagtaan.
  sababtoo ah uu kuu hanjabay ama uu ku dilay.
  laakiin amaan kuma siinayo.
  walina ku dhibayo.
 • Hadaa u baahantahay macluumaad ama caawimaad.
  oo wakhti dheer.
 • Waxaa laga yaaba inaa garaneyso dumar kale, oo iyadana dagaal ku nool.
  oo aa doonayso inaa caawiso haweyneydaa kale.
 • xafiisyada-caawimada waxay caawinayaan xataa dumarka wadamo kale ka yimid:
  waxaa laga yaabaa inuu dagaal xaafada ku dhacay.
  ama meel kaam ah.
  wey baqayaan, inay xaaskooda kala tagaan.
  waxay ka baqayaan:
  inaysan wadanka jarmalka kusii noolaan karin.

Dhibkan oo dhan waxaa ka caawinaya shaqaalada xafiiyada-caawimaada.

 

Sidee ula xidhiidhi kartaaxafiisyada-caawimaada?

 • Waa wicikartaa xafiiyada-caawimaada.
  ama waraaq baa u diri kartaa. 
 • Ama waxaa u qorikartaa E-Mail.
 • Sidoo kale waxaa u diri kartaa Fax.

Maaha inaa magacaaga sheegto.
hadadan doonayn inaad sheegto.

 

Sidee loo sii wadayaa?

Waxaa lagu siinayaa balan wada hadal oo ah xafiiyada-caawimaada.

Hadaa doonayso, waxaa kaxaysan kartaa qof kula socda.

 

qof, aad ku kalsoontahay.

Hadaa doonayso.

 

Qof shaqaaladaha ka mida kula hadleysa:
waxay ku weydiinaysaa su’aalaha iyo dhibkaaga.

 

Haday luuqada afjarmal kugu yartahay, waxaa kula jooga turjumaanad.

Way kuu turjumaysaa:

Waxaa sheegayso.

Iyo waxa qofka kale kugu oranayo.


shaqaalada waxay kaa caawinaysaa dhinaca maxkamada iyo xafiisyada.

Hadaa u baahatid caawimaad.

 

xafiisyada-caawimda waxaa ka helaysaa macluumaad-xeer ah.
tusaale ahaan su‘aalahan:

 • Xaq maxaa u leedahay?
 • Caruurta yaa xaq- ku -leh?
 • Wadanka sharciga_xaqa ah ee lagu joogo?
  hadaa ka timid wadan kale.
 • Sidee baa dacwad dambiilaha ugu furaysaa?
 • Ma u baahantahay Looyarad-xeerka?
  garanaysa.
 • Hawlaha sidee loo wadayaa maxkamada?

 

xafiiska-caawimaada waxaa ka jira caawimaad caruurta loogu talagaly.

Halkaasna caruurtaada waa lagu ilaalinayaa.

Meel dagana waa kuwada hadlikarnaa.

 

Hadaa ilaalin u baahantahay, waxaa ku caawinaya shaqaalada. Waxaa laga helaa aqalka-dumarka.

Ama kaam kale.