اقامتگاه های پناهجویان

یک اقامتگاه پناهجویان چیست؟

 

در اقامتگاه می توانید به تنهایی یا همراه فرزندتان زندگی کنید.

یا همراه سایر زنان و کودکان زندگی کنید.

در یک اقامتگاه مشترک.

شما یک اتاق شخصی برای خودتان خواهید داشت.

نشانی آن سری است.

 

برای اقامتگاه باید اجاره بپردازید.

در صورتی که پول نداشته باشید:

درباره کمک بپرسید.

 

یک مددکار اجتماعی می تواند به شما در تهیه درخواست ها کمک کند.

یا وقتی که سوال یا مشکلی دارید.

مددکار اجتماعی همچنین می تواند شما را همراهی کند.

به عنوان مثال در رفتن به دادگاه یا ادارات.

یا به مراکز مشاوره.

 

در بعضی اقامتگاه های پناهجویان، امکاناتی برای کودکان وجود دارد.

در بعضی اقامتگاه های پناهجویان
می توانید پسران بزرگتان را با خود بیاورید.

حتی در صورتی که سن پسرانتان بیشتر از 14 سال باشد.

 

چه موقع می توانید به یک اقامتگاه پناهجویان نقل مکان کنید؟

  • وقتی که نمی توانید در محل اقامت خود بمانید.
  • وقتی نمی توانید به یک خانه زنان نقل مکان کنید.


چگونه به یک اقامتگاه پناهجویان دسترسی پیدا کنید؟

  • شما می توانید با دفتر اقامتگاه پناهجویان تماس بگیرید.
  • یا می توانید یک پیامک بفرستید.
  • می توانید یک ایمیل ارسال کنید.
  • همچنین می توانید یک فاکس بفرستید.

 

چگونه ادامه پیدا می کند؟

شما یک قرار ملاقات در دفتر دریافت می کنید.

در آنجا اطلاعاتی درباره اقامتگاه پناهجویان به دست می آورید.

شما می توانید با کارکنان صحبت کنید.

می توانید توضیح دهید که چه اتفاقی برای شما رخ داده است.

و می توانید سوال بپرسید.

 

گاهی اوقات می توانید در دفتر تصاویری
ازاقامتگاه پناهجویان مشاهده کنید.

سپس می توانید فکر کنید.

که قصد نقل مکان دارید یا نه.

که چه موقع نقل مکان کنید.

کارکنان از شما در صورت وجود سوالات و مشکلات حمایت می کنند.

 

شماره تلفن اقامتگاه پناهجویان را در اینجا می یابید.