پلیس می تواند به شما کمک کند


 

چگونه به پلیس دسترسی داشته باشید؟

زمانی که خشونت را تجربه می کنید، می توانید به پلیس زنگ بزنید.

 • شما می توانید با شماره تلفن اضطراری 110 تماس بگیرید.
 • شما می توانید به ایستگاه پلیس مراجعه کنید.
  در ایستگاه پلیس همیشه یک نفر برای کمک وجود دارد.
  تماس در ساعات شبانه روز.
  روز و شب.
  در آنجا می توانید یک شکایت نامه علیه مجرم تنظیم کنید.
 • همچنین می توانید یک فاکس به شماره تلفن 110 بفرستید.

 

پلیس چه کار می کند؟

زمانی که خشونت را تجربه می کنید، می توانید به پلیس زنگ بزنید.

سپس پلیس نزد شما می آید و به شما کمک می کند.

پلیس از شما می پرسد: چه چیزی دقیقاً اتفاق افتاده است؟

پلیس بررسی می کند: آیا شما در خطر هستید؟
هنوز مجرم شما را تهدید می کند؟

در این صورت است که پلیس می تواند متخلف را از آپارتمان بیرون کند.

یا از خانه.

 

او نباید به مدت تا دو هفته به خانه برگردد.

در این مدت او باید در جایی دیگر بخوابد:

 • نزد دوستان،
 • نزد اقوام،
 • در خانه مخصوص بی خانمان ها
 • در خانه ای دیگر

این امر برای حفاظت از شما است.

بنابراین شما دو هفته وقت دارید.

می توانید در آرامش فکر کنید:

بعداً می خواهید چه کار کنید.

 

پلیس به شما توضیح می دهد:

 • شما می توانید آن را اکنون انجام دهید.
 • شما دارای این حقوق هستید.
 • آنجا شما مشاوره و کمک دریافت می کنید.

 

پلیس همچنین می تواند شما را به مکانی امن منتقل کند.

به طور مثال به یک خانه زنان.  
در صورتی که بخواهید.
و در خانه زنان احساس امنیت کنید.                             

 

شما می توانید یک شکایت نامه جنایی نزد پلیس تنظیم کنید.

در این صورت پلیس بازجویی می کند.
چه اتفاقی افتاده است؟
چه کسی چه کاری انجام داده است.

پلیس سپس دنبال مدرک می گردد.

بنابراین ممکن است مجرم مجازات شود.

در یک دادگاه کیفری.

شما در آن موقع نقش شاهد را دارید.

معنای آن این است که: شما به دادگاه کیفری همه آنچه رخ داده است را توضیح می دهید.

 

یک وکیل دادگستری می تواند به شما کمک کند.