مشاهده لغتنامه

دادگاه خانواده

یک دادگاه خانواده نوع ویژه ای از دادگاه است.
این دادگاه برای حل مشکلات خانوادگی برپا می شود.
به عنوان مثال وقتی مردی زنش را کتک می زند.
بنابراین در آنجا تصمیم گرفته می شود که:

  • آیا مرد اجازه دارد هنوز با زن زندگی کند؟
  • آیا پدر اجازه دارد کودک را ملاقات کند؟