Nimayeka tam û kamil ji Ferhengê

Dadgeha malbatê

Li bara Dadgeha Malbatê em dikarin bêjin ku dadgeheke taybet e.
Û pirsgirêkên malbatî hildikolîne.
Wek mînak heke mêrek li jina xwe bide.
Li wir li vî warî da biryar tê dayîn:

  • Gelo mêr dîsa jî mafê jiyana li kêleka jina xwe heye?
  • Gelo dikare zarokên xwe bibîne?