Buuga-qaamuuska

Maxkamada-qoysaska

Maxkamada-qoysaska waa maxkamad gaar ah.
maxkamada waxay u taaganathay dhibaatooyin reerara ka dhaxeeya.
tusaale ahaan haduu ninka naagtiisa dilo.
go’aankaas baa la gaarayaa:

  • Ninka muu la noolaan karaa naagta?
  • Aabaha caruurta ma booqan karaa?