Buuga-qaamuuska

Aqalka-dumarka

Dumarka weerar soo maray waxay tagikaraan Aqalka-dumarka.
halkaas waa meel nabada.
cinwaanka waa sir.
halkaa waxaa ku nool dumar kaliya.
dumar kaliyaa ka shaqeeya.

Macluumaad dheeraad ah waxaa ka helaysaa halkan...