Buuga-qaamuuska

Xafiisyada-caawimaada

Xafiisyada-caawimaada waxay kuu furayaan caawimaad iyo gacan qaad.
Xafiisyada-caawimaada ugaara dumarka iyo haweenka.

Tusaale ahaan

  • Haduu dagaal ku dhaco.
  • Hadaadan si fiican u garaneyn, inay weerar tahay.

Halkaa waxaa ka shaweeya dumar kaliya.
si ay dumarka ugu kalsoodaan dumarka kale.