Ku saabsan

Xaasas badan waxaa ka dhaca dagaal.

Dagaalkaas oo kale waa buuq guriga ka dhexdhashay.

 

Dagaalkaas noocaas ah waxaa lagu yaqaan tusaale ahaan:

  • Hadii ninka xaaskiisa dilo.
  • Hadii wiilka curadka ah u hanjabo hooyadii.
  • Hadii aabaha uu gabadha.
    Curada ah taabto iyadoo diidan.

 

Haween badan baa soo maray dagaalo guriga ka dhaca.

Laakiin dagaalku waa mamnuuc.

Cidna looma ogola inay dumarka dilaan.

Cidna looma ogola inay u hanjabaan.

Cidna looma ogola inay caayaan.

 

Waxaan dooneynaa inaan dumarkoo dhan caawino si ay isku difaacaan.

Waxaan dooneynaa xittaa adiga inaad is difaacdo.

 

Waxaan dooneynaa inaad ogaato:

  • Waa inaadan u dulqaadan dagaalka.
  • Waad awooda inaad is difaacdo!
  • Adaa maamulikara noloshaada.
  • Kaligaa ma ahaaneyid!

Soo dalbo caawimaad!

Halka aad caawimaad ka helayso waxaad ka helaysaa, cinwaanka.

 

Macluumaad muhiim ah oo la akhrinkaro:

Warqadan waa luuqad fudud.

Laakiin dhawr kalmadood oo yara adag way ku jiraan qoraalka.

kalmadahaas waxay ahaanayaan kuwo waaweyn lagu qoray iyoguduud.

Waxaa lagu macneenayaa buuga qaamuuska.

Waxaa taabataa kalmadaas.

Waxaa ka helaysaa qaamuuska erayada.