Cinwaan muhiim ah

Hadaa raadinayso caawimaad haduu xaafada dagaal ka dhaco.

Hadaa u baahantahay macluumaad iyo wada hadal ku saabsan dagaalka guriga.

Pooliiska
 
Teleefoon:Teleefoon:110
FaxFax:110
dabdamis
 
Teleefoon:Teleefoon:112
FaxFax:112

Frauen-Projekteururka-haweenka

BIG-Hotline
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 6 11 03 00
FaxFax:030 - 61 07 45 65

xafiisyada-caawimaada haday noqoto dagaalka guriga

Frauen-Treffpunkt (Neukölln)
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 6 22 22 60
waraaq dadka dhagoolaha ahwaraaq dadka dhagoolaha ah:0151 - 56 74 09 45
FaxFax:030 - 62 70 55 18
Shaqaalado ku hadalaya xoogaa af-dhagoolaha.
waxaan haynaa gaadhiga curyaanka meeshuu ku soconayay.
waxaan u haynaa caruurta: caawimaad,ku caawinaya iyo qof ku gacan qabanaya
Frauenraum (Mitte)
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 4 48 45 28
FaxFax:030 - 4 48 45 27
Frauen-Beratung Bora (Weißensee)
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 9 27 47 07
FaxFax:030 - 92 37 52 66
Macluumaad dhica computerka ah: https://bora.beranet.info/
Frauenberatung Tara (Schöneberg)
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 78 71 83 40
FaxFax:030 - 78 71 83 49
Interkulturelle Fach-Beratungs-Stelle und Interventions-Stelle (Zehlendorf)
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 80 19 59 80
FaxFax:030 - 80 19 59 82
Caawimaad gacanqabasho iyo af badan.

aqalka-dumarka

Frauen-Haus des Caritasverbandes
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 8 51 10 18
FaxFax:030 - 8 51 30 10
Hestia-Frauen-Haus
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 5 59 35 31
FaxFax:030 - 55 48 96 99
2. Autonomes Frauen-Haus
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 37 49 06 22
FaxFax:030 - 37 49 06 20
Frauen-Haus Cocon
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 91 61 18 36
FaxFax:030 - 91 61 18 37
Frauen-Haus Bora
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 9 86 43 32
FaxFax:030 - 9 86 53 20
Interkulturelles Frauen-Haus
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 80 10 80 50
FaxFax:030 - 80 10 80 55

guri-amaan ah

Frauenort Augusta
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 28 59 89 77
waraaq dadka dhagoolaha ahwaraaq dadka dhagoolaha ah:0160 - 6 66 37 78
FaxFax:030 - 46 60 02 18
Waxay hayaan barnaamijyo u gaara dadka naafada ah:
shaqaaladaha waxay garanayaan xoogaa af dhagoolaha ah.
Flotte Lotte
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 4 16 70 11
FaxFax:030 - 40 71 35 92
Frauenzimmer e. V.
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 7 87 50 15
FaxFax:030 - 7 87 50 16
Waxay hayaan barnaamijyo u gaara:
guri-amaan ah loogu talagalay gaadhi-curyaanka.
dumarka qaarka indhaha la ey-wey kaxeysan kartaa.
Hestia-Zufluchts-Wohnungen
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 4 40 60 58
FaxFax:030 - 44 05 50 40
Matilde e. V.
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 56 40 02 29
FaxFax:030 - 5 64 75 62
offensiv ´91 e. V.
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 63 22 38 45
FaxFax:030 - 6 31 60 01
Paula Panke
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 4 85 47 02
waraaq dadka dhagoolaha ahwaraaq dadka dhagoolaha ah:0163 - 9 60 63 82
FaxFax:030 - 48 09 98 47
Telefonnummer kale: 030 – 4 85 47 01
waxaa la hayaa barnaamij gaara oo naafada ah:
shaqaaladana wey garanayaan xooga af-dhagoolaha.
ZUFF e. V.
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 6 94 60 67
FaxFax:030 - 69 81 83 58

Ka badan xafiisyada-caawimaada iyo xafiiska -dhismaha

Interkulturelles Wohn-Projekt
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 80 10 80 10
FaxFax:030 - 80 10 80 15
Mädchen-Notdienst Krisen-Wohnung von Wildwasser e. V.
Bornemannstraße 12
13357 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 21 00 39 90
FaxFax:030 - 21 00 39 91

Xafiisyada caawimaada ee weearada galmada

Frauen-Selbsthilfe und Beratung
Friesenstraße 6
10965 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 6 93 91 92
FaxFax:030 - 6 93 88 52
Mädchen-Beratungs-Stelle Mitte
Dircksenstraße 47
10178 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 2 82 44 27
FaxFax:030 - 28 48 49 15
Interkulturelle Wohngruppe für Mädchen DonyA
Wriezener Straße 10/11
13359 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 48 62 82 11
FaxFax:030 - 48 62 82 12
Frauen-Nacht-Café von Wildwasser e. V.
Mareschstraße 14
12055 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 61 62 09 70
Halkan habeenkii xataa caawimaad waad ka helaysaa.
KIZ (Kind im Zentrum)
Maxstraße 3a
13347 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 2 82 80 77
FaxFax:030 - 2 82 93 90
InternetInternet:www.ejf.de
Lara Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen*
Fuggerstraße 19
10777 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 2 16 88 88
FaxFax:030 - 2 16 80 61

Ka badan xafiisyada-caawimaada

Netzwerk behinderter Frauen Berlin e. V.
Leinestraße 51
12049 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 61 70 91 67
FaxFax:030 - 67 96 83 20
Telefonnummer kale: 030 - 61 70 91 68
Lesbenberatung
Kulmer Str. 20
10783 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 2 15 20 00
FaxFax:030 - 21 91 70 09

Dagaal-ilaalin-ambilaas

Gewaltschutzambulanz Charité
Birkenstraße 62, Hs. N
10559 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 4 50 57 02 70
FaxFax:030 - 45 07 57 02 70

Berliner xilikasta caruurta -ilaalinaya

Hotline Kinder-Schutz
 
Teleefoon:Teleefoon:030 - 61 00 66
Kinder-Notdienst
Gitschiner Straße 48/49
10969 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 61 00 61
Mädchen-Notdienst
Mindener Straße 14
10589 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 61 00 63
Jugend-Notdienst
Mindener Straße 14
10589 Berlin
Teleefoon:Teleefoon:030 - 61 00 62