Sidee bay maxkamada kuu caawin kartaa?

Xeerar muhiim ah oo weerarka ku saabsan.

 

Waxaa jira weerar-amaan-xeer.

Xeerka waa inuu biniaadam kasta ka badbaadiyo dagaal.
badana dumarka ayuu ku dhacaa dagaalka.

Sidaa daraadeed waxay muhiim u yahay xeerkaasi dumarka.

  • Inysan weerar la kulmin.
  • Siday iskaga difaacikaraan weerarka.

maxkamada-qoysaska codsi kala duwan baad ka sameynkartaa.

Sidaa nabadgelyo uga hesho dambiilaha.

Si uu weerarka u joogsado.

codsigaas waxaa ka sameysan kartaa tusaale ahaan:

  • Sidaad adiga kaligaaga guriga isla dagneydeen ugu noolaatid.
  • Si uu dambiilaha.usoo galin guriga
  • Si uu dambiilaha usoo galin kaamka.
  • Si uu dambiilaha.kuugu soo dhawaan.
  • Si uu kaaga soo dabaordin.

 

Si uu dambiilaha kuu soo wicin.

Isagu kuuma soo dirayo waraaqo ama E-Mail.

ama: dambiilaha waa inuu kaa fogaado 50 Mitir .
iagu kuuma soo dhawaan karo.

Isaga ma imaan karo qolka, aad adigu ku jirtid.

                                                              

hadii dambiilaha uu sidaas sameeyo,

Waxaa wici kartaa policeka: 110

Policekana wey ku ilaalinkaraan.

Wey baacinayaan dambiilaha.

Policeka waxay qorayaan dacwad-ganaax ah.

Ka dibna waa la ganaaxayaa dambiilaha.

Xeerka wuu ka badanyahay intaas.

Tusaale ahaan buuga-xeerka-ganaaxa.

Waxaana ku qoran:

Xeer- jabin kasta ganaxiisa halkaa baad ka helaysaa.