ዓመጽ-መከላኸሊ-ኣምቡላንስ

እንተትደሚ ኮንኪ። ወይ ገለ እንተተሰብረ።

ሽዑ ናብ ሓኪም ትኸዲ።

ወይ ናብ ሆስፒታል።

ናብ 1ይ ሓገዝ-ረድኤት-ጨንፈር።

ሓደ ዓመጽ-መከላኸሊ-ኣምቡላንስኣሎ።

ናብኡ ክትከዲ ትኽእሊ፣ እንተ፦

  • እቲ ገባሪ ጎዲኡኪ።
  • እቲ ገባሪ በዲሉኪ።
  • እቲ ገባሪ ዓቢሱኪ።
  • እቲ ገባሪ ንስጋዊ ርክብ ገዲዱኪ።
  • ወይ ከኣ መህረሚ ነቕጣታት እንተዘሎኪ።
    ወይ ቁስልታት።

 

ኣቐዲምኪ ደውሊ።

ቁጽሪ ተለፎን ኣብዚ ትረኽቢ።

ሽዑ ቆጸራ ክትወሃቢ።

እቶም ምርመራታት ነጻ እዮም።

ኩለን ሓካይም ኣብኡ ኣንስቲ እየን።

ሓንቲ ሓኪም ክትምርምረኪ።

ዝኾነ መህሰይቲ ትጽሕፍ።

ከምኡ'ውን ኩሉ ቁስሊ ትስእል።

 

መህሰይታት ኣገደስቲ መርትዖታት እዮም።

ንፖሊስን ቤት-ፍርድን ከተርእዮም ትኽእል።

እቲ ጽሑፍ እንተ ትጥቐምሉ ትውስኒ።

ንኣብነት ንፖሊስ።

ነቲ ገባሪ ሪፖርት ኣብ ፖሊስ ክትገብርሉ ተደሊኺ።

ወይ ንቤት-ፍርዲ።