ኣገደስቲ ኣድራሻታት

ኣብ ዘቤታዊ ዓመጽ ሓገዝ እንተትደልዪ።

ምምካርን ሓበሬታን ብዛዕባ ዘቤታዊ ዓመጽ እንተትደልዪ

ፖሊስ
 
ተለፎን፥ተለፎን፥110
ፋክስፋክስ110
ኢንተርነትኢንተርነት:www.polizei.berlin.de
መጥፍእ ሓዊ
 
ተለፎን፥ተለፎን፥112
ፋክስፋክስ112
ኢንተርነትኢንተርነት:www.berliner-feuerwehr.de

Frauen-Projekteፕሮጀክታት ኣንስቲ

BIG-Hotline
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 6 11 03 00
ፋክስፋክስ030 - 61 07 45 65
ኢንተርነትኢንተርነት:www.big-hotline.de

ጨናፍር ምምካር ኣብ ዘቤታዊ ዓመጽ

Frauen-Treffpunkt (Neukölln)
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 6 22 22 60
ኤስ.ኤም.ኤስ ንጸማማት ትኤስ.ኤም.ኤስ ንጸማማት፦0151 - 56 74 09 45
ፋክስፋክስ030 - 62 70 55 18
ሓንቲ ሰራሕተኛ ቅሩብ ኣካላታዊ ቋንቋ ትኽእል።
ንመንበር ዓረብያ ዝዝውራ መሕገዚ ኣሎና።
ወፈያታት ንቆልዑ፦ ምእላይ፣ ሓገዝን ኣበርክቶን
Frauenraum (Mitte)
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 4 48 45 28
ፋክስፋክስ030 - 4 48 45 27
ኢንተርነትኢንተርነት:www.frauenraum.de
Frauen-Beratung Bora (Weißensee)
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 9 27 47 07
ፋክስፋክስ030 - 92 37 52 66
ኢንተርነትኢንተርነት:www.frauenprojekte-bora.de
ኣብ ኮምፒተር ምምካር፦ https://bora.beranet.info
Frauenberatung Tara (Schöneberg)
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 78 71 83 40
ፋክስፋክስ030 - 78 71 83 49
ኢንተርነትኢንተርነት:www.frauenberatung-tara.de
Interkulturelle Fach-Beratungs-Stelle und Interventions-Stelle (Zehlendorf)
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 80 19 59 80
ፋክስፋክስ030 - 80 19 59 82
ምምካርን ደገፍን ኣብ ብዙሓት ቋንቋታት።

ቤታት ኣንስቲ

Frauen-Haus des Caritasverbandes
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 8 51 10 18
ፋክስፋክስ030 - 8 51 30 10
ኢንተርነትኢንተርነት:www.caritas-berlin.de
Hestia-Frauen-Haus
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 5 59 35 31
ፋክስፋክስ030 - 55 48 96 99
ኢንተርነትኢንተርነት:www.hestia-fh.de
2. Autonomes Frauen-Haus
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 37 49 06 22
ፋክስፋክስ030 - 37 49 06 20
Frauen-Haus Cocon
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 91 61 18 36
ፋክስፋክስ030 - 91 61 18 37
ኢንተርነትኢንተርነት:frauenhaus-cocon.berlin.de
Frauen-Haus Bora
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 9 86 43 32
ፋክስፋክስ030 - 9 86 53 20
ኢንተርነትኢንተርነት:www.frauenprojekte-bora.de
Interkulturelles Frauen-Haus
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 80 10 80 50
ፋክስፋክስ030 - 80 10 80 55

ናይ ዑቕባ ኣፓርታማታት

Frauenort Augusta
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 28 59 89 77
ኤስ.ኤም.ኤስ ንጸማማት ትኤስ.ኤም.ኤስ ንጸማማት፦0160 - 6 66 37 78
ፋክስፋክስ030 - 46 60 02 18
ኢንተርነትኢንተርነት:www.frauen-zuflucht.de
ወፈያታት ንምግደራ ዘለወን ኣንስቲ፦
እተን ሰራሕተኛታት ቅሩብ ኣካላታዊ ቋንቋ ይኽእላ።
Flotte Lotte
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 4 16 70 11
ፋክስፋክስ030 - 40 71 35 92
ኢንተርነትኢንተርነት:www.flotte-lotte-berlin.de
Frauenzimmer e. V.
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 7 87 50 15
ፋክስፋክስ030 - 7 87 50 16
ኢንተርነትኢንተርነት:www.frauenzimmer-ev.de
ወፈያታት ንምግደራ ዘለወን ኣንስቲ፦
ሓደ ናይ ዑቕባ ኣፓርታማ ንመንበር ዓረብያ ውን ይበቕዕ።
ዓይነ-ስውርቲ ሰበይቲ ዋላ ናይ መምርሒ ከልባ ክትማላእ ትኽእል።
Hestia-Zufluchts-Wohnungen
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 4 40 60 58
ፋክስፋክስ030 - 44 05 50 40
ኢንተርነትኢንተርነት:www.hestia-ev.de
Matilde e. V.
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 56 40 02 29
ፋክስፋክስ030 - 5 64 75 62
ኢንተርነትኢንተርነት:www.frauenzentrum-matilde.de
offensiv ´91 e. V.
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 63 22 38 45
ፋክስፋክስ030 - 6 31 60 01
ኢንተርነትኢንተርነት:www.offensiv91.de
Paula Panke
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 4 85 47 02
ኤስ.ኤም.ኤስ ንጸማማት ትኤስ.ኤም.ኤስ ንጸማማት፦0163 - 9 60 63 82
ፋክስፋክስ030 - 48 09 98 47
ኢንተርነትኢንተርነት:www.paula-panke.de
ተወሳኺ ቁጽሪ ተለፎን፦ 030 – 4 85 47 01
ወፈያታት ንምግደራ ዘለወን ኣንስቲ፦
እተን ሰራሕተኛታት ቅሩብ ኣካላታዊ ቋንቋ ይኽእላ።
ZUFF e. V.
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 6 94 60 67
ፋክስፋክስ030 - 69 81 83 58
ኢንተርነትኢንተርነት:www.zufluchtswohnungen.de

ዝያዳ ናይ ምምካር ጨናፍርን መቐመጢ ፕሮጀክታትን

Interkulturelles Wohn-Projekt
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 80 10 80 10
ፋክስፋክስ030 - 80 10 80 15
Mädchen-Notdienst Krisen-Wohnung von Wildwasser e. V.
Bornemannstraße 12
13357 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 21 00 39 90
ፋክስፋክስ030 - 21 00 39 91
ኢንተርነትኢንተርነት:www.wildwasser-berlin.de

ናይ ምምካር ጨናፍር ንጾታዊ ዓመጽ

Frauen-Selbsthilfe und Beratung
Friesenstraße 6
10965 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 6 93 91 92
ፋክስፋክስ030 - 6 93 88 52
ኢንተርነትኢንተርነት:www.wildwasser-berlin.de
Mädchen-Beratungs-Stelle Mitte
Dircksenstraße 47
10178 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 2 82 44 27
ፋክስፋክስ030 - 28 48 49 15
ኢንተርነትኢንተርነት:www.wildwasser-berlin.de
Interkulturelle Wohngruppe für Mädchen DonyA
Wriezener Straße 10/11
13359 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 48 62 82 11
ፋክስፋክስ030 - 48 62 82 12
ኢንተርነትኢንተርነት:www.wildwasser-berlin.de
Frauen-Nacht-Café von Wildwasser e. V.
Mareschstraße 14
12055 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 61 62 09 70
ኢንተርነትኢንተርነት:www.wildwasser-berlin.de
ኣብዚ ኣብ ለይቲ ሓገዝ ክትወሃቢ ትኽእሊ።
KIZ (Kind im Zentrum)
Maxstraße 3a
13347 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 2 82 80 77
ፋክስፋክስ030 - 2 82 93 90
ኢንተርነትኢንተርነት:www.ejf.de
Lara Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen*
Fuggerstraße 19
10777 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 2 16 88 88
ፋክስፋክስ030 - 2 16 80 61
ኢንተርነትኢንተርነት:www.lara-berlin.de

ዝያዳ ናይ ምምካር ጨናፍር

Netzwerk behinderter Frauen Berlin e. V.
Leinestraße 51
12049 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 61 70 91 67
ፋክስፋክስ030 - 67 96 83 20
ተወሳኺ ቁጽሪ ተለፎን፦ 030 - 61 70 91 68
Lesbenberatung
Kulmer Str. 20
10783 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 2 15 20 00
ፋክስፋክስ030 - 21 91 70 09
ኢንተርነትኢንተርነት:www.lesbenberatung-berlin.de

ዓመጽ-መከላኸሊ-ኣምቡላንስ

Gewaltschutzambulanz Charité
Birkenstraße 62, Hs. N
10559 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 4 50 57 02 70
ፋክስፋክስ030 - 45 07 57 02 70

ህጹጽ ረድኤት በርሊን ምክልኻል-ቆልዑ

Hotline Kinder-Schutz
 
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 61 00 66
Kinder-Notdienst
Gitschiner Straße 48/49
10969 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 61 00 61
ኢንተርነትኢንተርነት:www.kindernotdienst.de
Mädchen-Notdienst
Mindener Straße 14
10589 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 61 00 63
Jugend-Notdienst
Mindener Straße 14
10589 Berlin
ተለፎን፥ተለፎን፥030 - 61 00 62