መንገድታት ካብ ዓመጽ።

ብዙሕ ሰባት ዓመጽ ኣብ ዕርክነት ግላዊ ነገር ከምዝኾነ ይሓስቡ።

ስለዚ ዝስዕብ ይኣምኑ፦

  • ማንም ብዛዕባኡ ክፈልጥ ኣለዎ።
  • ማንም ጠብሉቕ ክብል የብሉን።
  • ማንም ክሕግዝ ኣይክእልን።

ዓመጽ ግና ግላዊ ኣይኮነን።

ዓመጽ ኩሉ ግዜ ክልኩል እዩ።

ኣብ ገዛ እንተዝፍጽም።

ኣብ ዑቕባ እንተዝፍጽም።

ኣብ ጽርግያ እንተዝፍጽም።

ኣብ ስራሕ እንተ ዝፍጽም።

 

ምክልኻል ኣብ ዓመጽ ኣሎ፦

ፖሊስ ክከላኸለኪ ይኽእል።

ሕግታት ክከላኸሉኺ ይኽእሉ።