መዝገበ-ቃላት-ንጽል ምርኢት

ዓመጽ-መከላኸሊ-ሕጊ

እቲ ዓመጽ-መከላኸሊ-ሕጊ ንሰባት ክከላኸሎም ኣለዎ።
ሰባት ዓመጽ እንተተሞኪሮም።

መዓስ ምክልኻል ከምትቕበሊ ኣብ ሕጊ ተጻሒፉ።

ከምኡ'ውን እንታይ ምክልኻል ከምትወሃቢ።

እቲ ገባሪ ሽዑ እንታይ ክገብር ከምዘይፍቐደሉ በቲ ፈራዲ እዩ ዝውሰን።

እዚ ውን ክጻሓፍ እዩ።

እቲ ገባሪ ነቲ ጽሑፍ ክቕበል እዩ።

ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብዚ...ክትረኽቢ።