Nimayeka tam û kamil ji Ferhengê

Qanûna Parastina li hemberî tundiyê

Armanca qanûna Parastina li hemberî tundiyê piştgiriya ji xelkê ye.
Dema ku xelk tûşî tundiyê dibin.

Qanûn li bara dema parastina te.

Û cûreya parastina te.

Dadwer li bara cûreya sînordarkirin û bêparkirina sûcdar biryarê dide.

Bi awayê nivîskî tê tomarkirin.

Û sûcdar nameyê werdigire.

Jibo wergirtina zanyariyên zêdetir serî li vê beşê bide...