Buuga-qaamuuska

weerar-amaan-xeer

weerar-amaan-xeer waxaa loogu talagalay
si biniaadamka loogu ilaaliyo.

Haday biniaadan weearar soo mareen.

Nooca ilaalinta ay helikaraan iyagu.

Garsooraha wuu xukumayaa, wuxuu dambiilaha sameyn karin.

Taas oo qoraal ah.

Dambiilaha waa loo gudbinayaa qoraalka

Macluumaad dheeraad ah waxaa ka helayaa halkan...