መዝገበ-ቃላት-ንጽል ምርኢት

ናይ ምምካር ጨንፈርናይ ምምካር ጨንፈር

ናይ ምምካር ጨናፍር ሓገዝን ደገፍን እዩ ዘውፊ።
ናይ ኣንስቲ ናይ ምምካር ጨናፍር ነንስቲ እዮም ዝሕግዙ።

ንኣብነት

  • ዓመጽ እንተትምኮሪ።
  • ዓመጽ ብምዃኑ ርግጸኛ ተዘይኮንኪ።

ኣብኡ ጥራይ ኣንስቲ እየን ዝሰርሓ።
ኩለን ኣንስቲ ጽቡቕ ምእንቲ ክስምዐን።