Nimayeka tam û kamil ji Ferhengê

Navenda Rawêjkariyê

Navenda Rawêjkariyê alîkariya te dike û pişta te digire.
Navenda Rawêjkariyê alîkariya jinan dike.

Wek mînak

  • Heke tûşî tundiyê bûyî.
  • Heke dilniya nînî ku tundî tê hisab an na.

Tevahiya kedkarên wir jin in.
Loma jin hesta rehetiyê dikin.