Buuga-qaamuuska

codsi

codsi waa qoraal.
waa wax qof ka weydiisanyo.
tusaale ahaan dawlada.
waxay ka dhigantahay codsi.