መዝገበ-ቃላት-ንጽል ምርኢት

ቤት-ኣንስቲ

ኣንስቲ ዓመጽ እንተ ደኣ ተሞኪረን ናብ ቤት-ኣንስቲ ክኸዳ ይኽእላ።
ኣብኡ ውሕስነት ኣለውን።
እቲ ኣድራሻ ስቱር እዩ።
ኣብኡ ጥራይ ኣንስቲ እየን ዝቕመጣ።
ኣብኡ ጥራይ ኣንስቲ እየን ዝሰርሓ።

ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብዚ...ክትረኽቢ።