د تاوتریخوالي څخه د وتلو لارې

ډیری خلک فکر کوي چې تاوتریخوالی په ګډ ژوند کې یوه شخصي مسله ده.

د همدې لپاره، هغوی باور لري:

  • هیڅ څوک نشي کولی پدې اړه پوهه شي.
  • هیڅ څوک باید مداخله ونکړي.
  • هیڅ څوک مرسته نشي کولی.

مګر تاوتریخوالی شخصي ندی.

تاوتریخوالی تل ممنوع دی.

که په کور کې پیښ شي.

که په استوګنه کې پیښ شي.

که په کوڅه کې پیښ شي.

که په کار کې پیښ شي.

 

د تاوتریخوالي څخه خوندیتوب شتون لري:

پولیس کولی شي تاسې وژغوري.

قوانین کولی شي تاسې وژغوري.