Piştevana derûnî – psoykolojîkal – civakî çawa alîkariya te dike?

Heta îmkan û derfeta alîkariya zêdetir bo te heye.

 

Rêçare: Piştevana derûnî – psoykolojîkal – civakî.

Ew wek Hevrêya Jinê tê naskirin.

Serî li Polîs dide.

Heke jê bixwazî.

Û li dijî sûcdar doze vedike.

 

Her wiha ew ê sa te rave bike ku:

Dive çi karan li dadgehê pêk bînî.

Û pêwîst nake tenê li dadgehê bimînî.

Ew tev te tê dadgehê.

Û temam wext li kêleka te dimîne.

Heke jêra bêjî ku çi bûye.