Sözlük tek görüş

Şiddetten koruma yasası

Şiddetten koruma yasası insanları korumalıdır.
İnsanlar şiddete maruz kalırsa.

Ne zaman koruma alacağınız yasada bellidir.

Ve ne tür bir koruma alacağınız.

Bir yargıç failin artık yapamayacaklarını belirler.

 

Bu yazıya dökülür.

Ve fail bu yazıyı alır.

 

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz....