Nimayeka tam û kamil ji Ferhengê

Sitargeha Apartimanî

Sitargeha Apartimanî, cihên parastî ne.
Navnîşana wan nihênî ye.
Tenê jin li wir dimînin.
Hawargihanên civakî yên jinan li wir dixebitin.
Û pirs û pirsgirêkên te çareser dikin.