Nimayeka tam û kamil ji Ferhengê

Qanûnên Parastina Nihêniyan

Qanûnên Parastina Nihêniyan yanê mirov nikarin nihêniyan ji kesek din ra bêjin.

  • Dixtorê/a te mafê xwe tune ku tiştê te jêra gotiye, li ba kesek din aşkira bike.
  • Rawêjkarê te mafê xwe tune ku gotinên te bigihîne guhê kesek din.

Tenê di rewşekê da ku te rêdabe.
Dixtor û hawargihanên civakîdikarin vî karî bikin.