Buuga-qaamuuska

Guri-la‘aan

Waa dad, aan guri lahayn.
waxay ku noolyihiin wadooyinka.
ama kaam loogutalay dad bilaa guri ah.