Nimayeka tam û kamil ji Ferhengê

Bêşûnûwar

Gellek kes hene ku êdî tu sitargeh û serpenaha wan tune.
Ewna li nav kolanan dijîn.
An li cihên ku taybetî kesên bêşûnûwar in.