Buuga-qaamuuska

Dagaal-ilaalin-ambilaas

Halkaa waa isku baadhi kartaa.
hadaa weerar soo martay.

Macluumaad dheeraad waxaa ka helaysaa halkan...