Nimayeka tam û kamil ji Ferhengê

Klînîka seretayî ya Parastina li hemberî tundiyê

Tu li wir dikevî ber lênêrîna pizişkî.
Heke tûşî tundiyê bûyî.

Jibo wergirtina zanyariyên zêdetir serî li vê beşê bide...