Nimayeka tam û kamil ji Ferhengê

Daxwazname

Nasandina Daxwaznameyê belgeyeke nivîskî ye.
Ku têda ji kesekî tiştekî dixwazî.
Ev kar bi waayê asayî li defterxaneyê pêk tê.
Ku jêra Daxwazjî tê gotin.