Sözlük tek görüş

Dilekçe

Bir dilekçe bir yazıdır.
Bununla bir kimse bir şey talep eder.
Genellikle resmi dairelerde.
Buna başvuru da denir.