Sözlük tek görüş

Evsizler

Kendi evi olmayan kimselerdir.
Sokakta yaşarlar.
Veya evsizler yurdunda.