Buuga-qaamuuska

Buuga qamuuska

Buuga-qamuuska waxaa laga helikaraa kalmado adag.
si fudud baa laguugu macneenaya.