Sözlük

D
Dilekçe

Bir dilekçe bir yazıdır.
Bununla bir kimse bir şey talep eder.
Genellikle resmi dairelerde.
Buna başvuru da denir.

Danışmanlık hizmeti veren yer

Danışmanlık hizmeti veren yerler yardım ve destek sağlar.
Kadınlar için danışmanlık hizmeti veren yerler kadınlara yardım eder.

Örneğin

  • Şiddete maruz kalmışsanız.
  • Şiddete maruz kalıp kalmadığınızdan emin değilseniz.

Orada sadece kadınlar çalışır.
Tüm kadınların kendilerini rahat hissedebilmeleri için.

Destek hattı

Destek hattı telefonda danışmanlığın bir diğer adıdır.
Burada danışmanlık alabilirsiniz.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz…

A
Aile mahkemesi

Bir aile mahkemesi özel bir mahkemedir.
Bu mahkeme aile içi sorunlar içindir.
Örneğin bir erkek, eşini dövdüğü zaman.
Bu durumlarda orada karar verilir:

  • Eş, kadının yanında yaşamaya devam edebilir mi?
  • Baba çocuğunu ziyaret edebilir mi?
K
Kadın sığınma evi

Kadınlar şiddette maruz kaldığında bir kadın sığınma evine gidebilirsiniz.
Burada güvendesiniz.
Adresi gizlidir.
Burada sadece kadınlar kalır.
Burada sadece kadınlar çalışır.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz...

_
Şiddetten koruma acil servisi

Burada muayene olabilirsiniz.
Şiddete maruz kalmışsanız.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz...

Şiddetten koruma yasası

Şiddetten koruma yasası insanları korumalıdır.
İnsanlar şiddete maruz kalırsa.

Ne zaman koruma alacağınız yasada bellidir.

Ve ne tür bir koruma alacağınız.

Bir yargıç failin artık yapamayacaklarını belirler.

 

Bu yazıya dökülür.

Ve fail bu yazıyı alır.

 

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz....

H
Hukuki danışmanlık

Hukuki danışmanlık şunlara ilişkin danışmanlıktır:

  • Hangi haklara sahibim?
  • Hangi yasalar benim için önemli?
S
Sır mükellefiyeti

Sır mükellefiyeti bir kimsenin bir şeyi başkasına söyleme hakkının olmaması anlamına gelir.

  • Doktorunuz, kendisine anlattıklarınızı başkasına anlatamaz.
  • Danışmanınız, kendisine anlattıklarınızı başkasına anlatamaz.

Sadece izin vermeniz halinde.
Doktor ve sosyal hizmetler görevlileri anlattıklarınızı söyleyebilir.

Sözlük

Bir sözlükte zor kelimeler aranabilir.
Kelimeler burada basit bir şekilde anlatılır.

Sığınma evi

Sığınma evleri koruma evleridir.
Adresi gizlidir.
Burada sadece kadınlar yaşar.
Burada sadece kadın sosyal hizmetler çalışanları görev yapar.
Onlar soru ve sorunlarınızda size yardımcı olabilir.

T
Telefonda danışmanlık

Telefonda danışmanlık telefon görüşmesi ile sunulan danışmanlıktır.
BIG destek hattı telefonda danışmanlık sunmaktadır.

E
Evsizler

Kendi evi olmayan kimselerdir.
Sokakta yaşarlar.
Veya evsizler yurdunda.